Mikä on reformoitu baptistiseurakunta?

Kristillinen usko

Uskomme yhteen kolmiyhteiseen Jumalaan: Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. Uskomme, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen ja oli valmistanut pelastussuunnitelman jo ennen aikojen alkua. Uskomme, että Jeesus Kristus syntyi neitsyt Mariasta ja on Jumalan ainoa Poika. Uskomme, että  Jeesus kuoli ja ylösnousi kolmantena päivänä ja tunnustamme, että hän istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella halliten kaikkea. Uskomme myös, että Jeesus on eräänä päivänä tulossa takaisin tuomitsemaan kaikki elävät ja kuolleet. Uskomme Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin, niin kuin se on ilmoitettu Raamatussa, Jumalan Pyhässä Sanassa.

Reformoitu

”Reformoidulla” tarkoitamme, että uskomme Raamatun olevan ainoa ohje elämälle Kristuksessa. Uskomme, että ihminen pelastuu yksin Kristuksen täydellisen sovitustyön tähden, jonka Pyhä Henki, yksin Jumalan uudestisynnyttävästä armosta, soveltaa uskon kautta kaikille niille, jotka Hän pelastaa. Uskonpuhdistuksen myötä 1500-1600 -luvulla nämä Jeesuksen ja apostolien opettamat totuudet löydettiin uudelleen Raamatusta. Jumala käytti reformaatiota vapauttaakseen kansansa Roomalaiskatolisen kirkon vallasta ja traditioista, jotka aina tähän päivään asti vääristävät todellista evankeliumia. Roomalaiskatolisesta kirkosta erottautuneita kristittyjä alettiin kutsua protestanteiksi. Protestanttisten kristittyjen seurakunnissa Jumalan Sanalla oli ylin auktoriteetti ja epäraamatullisista traditioista pyrittiin luopumaan. Raamatun korkea arvostus vaikutti myös sen, että ns. armon opit löydettiin uudestaan. Nämä kristinuskon keskeiset opit ovat: ihmisen radikaali turmelus, Jumalan ehdoton armonvalinta, rajattu sovitus, vastustamaton armo ja pyhien kestävyys. Allekirjoitamme armon opit, koska Raamattu niitä selkeästi opettaa. Jumalan Sana kehottaa meitä ”kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu” (Juud. 3). Tähän me pyrimme, ja sen tähden kutsumme itseämme ”reformoiduksi”.

Baptisti

Raamattu opettaa, että kristillinen kaste on ulkoinen merkki siitä sisäisestä todellisuudesta, että uskova on Pyhässä Hengessä liitetty Jeesukseen Kristukseen. Veteen upotus konkretisoi  sitä, että uskova on kuollut, haudattu ja ylösnoussut Jeesuksessa Kristuksessa. Vesikastetta tulee edeltää henkilön julkinen tunnustus uskostaan ja Jeesuksen Kristuksen Herruudesta. Emme voi nähdä toistemme sydämiin tietääksemme, kuka on todella uudesti syntynyt, mutta kastamme ihmisiä heidän uskontunnustuksensa perusteella. Tämän Raamatullisen käytännön myötä yhdymme kaikkiin niihin uskoviin, jotka kuvaavat itseään termillä ”baptisti”.

Miten tämä näkyy seurakunnan arjessa?

Olemme Kristuskeskeinen, Raamattu-uskollinen sekä lähetyskäskyn ja opetuslapseuttamisen tehtävän vakavasti, mutta iloiten, ottava seurakunta. Pitäydymme jumalanpalveluksissamme Raamattua järjestelmällisesti tutkivaan ja avaavaan saarnaperinteeseen.
Koska Jeesus Kristus on Herramme, uskomme, että on kristityn velvollisuus notkistaa polvensa Kristukselle jokaisella elämän osa-alueella. Tahdomme auttaa jäseniämme heijastamaan Jumalan kirkkautta kotona, työpaikalla ja ystävyyssuhteissa. Oli kristitty tekemisissä sitten kulttuurin, taiteen, musiikin tai politiikan kanssa, Kristuksen Herruuden tulisi hallita hänen ajatuksiaan, sanojaan, tekojaan ja päätöksiään (Ps. 110:1). Opetuslapseutus muodostaa tämän vuoksi paikallisseurakuntamme ytimen. Seurakuntana tahdomme auttaa jokaista kasvamaan arjen keskellä, armossa ja totuudessa, kohti syvällisempää Raamatun tuntemusta, henkilökohtaista rukouselämää ja kuuliaisuutta Kristuksen Sanaa kohtaan.
Seurakuntana tahdomme kirkastaa Raamatun Jumalaa ylistämällä Häntä hänen tahtonsa mukaan, evankelioimalla rohkeasti, kasvattamalla pyhiä ja osoittamalla laupeutta ja hyväntahtoisuutta avuttomia kohtaan. Olemme sitoutuneet julistamaan Jumalan täydellistä lakia ja loistokasta armon evankeliumia kautta maailman ja puolustamaan sitä uskoa, joka on kerta kaikkiaan pyhille annettu.

Seurakuntamme johtajuus

”Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan…” 1 Tim. 3:2

Paimen – Eelis Halmemies

Eelis on toiminut paimenkanditaattina seurakunnan alusta alkaen. Vuodesta 2020 alkaen hän on toiminut paimenena Jyväskylän Reformoidussa Baptistiseurakunnassa.

Hän on naimisissa Mannan kanssa ja heillä on neljä lasta: Aamos, Iisak, Eeva ja Aaron.

Paimen – Mikko Sivonen, TT

Mikko on aikaisemmin palvellut Espoon Kotikirkon istuttavana paimenena. Hän myös toimi REBA:n mentorina sen alkumetreistä alkaen. Vuonna 2021 hänet kutsuttiin REBA:n paimeneksi. Mikko jatkaa Agricola teologisen instituutin vararehtorina ja opettajana.

Hänen perheeseensä kuuluu vaimonsa Heidin lisäksi viisi lasta.


Paimen – Juhana Lalli

Keväästä 2021 lähtien seurakuntapalvelijana palvellut Juhana siunattiin paimenen tehtävään 24.9.2023. Juhana on palvellut seurakuntaa sen perustamisesta lähtien. Juhana on naimisissa Marjun kanssa ja heillä on tytär, Joanna.

Seurakuntapalvelija – Viljami Räisä

Viljami on palvellut REBA:lla sen alkuajoista asti ja kutsuttu diakonin tehtäviin vuonna 2021. Hän on naimisissa Heidin kanssa, ja heillä on kolme yhteistä lasta. Viljami on ammatiltaan koodari ja viihtyy erityisen paljon nettisivujen parissa.

viljami@räisä.fi

Seurakuntapalvelija – Tuomas Airaksinen

Tuomas toimii seurakuntapalvelijana Jyväskylän Reformoidussa Baptistiseurakunnassa. Hän on naimisissa Shantin kanssa.

Seurakuntapalvelija – Pekka Moisio