EELIS HALMEMIES JYVÄSKYLÄN REFORMOIDUN BAPTISTISEURAKUNNAN PAIMENEKSI

8.6.2020 sunnuntaina, Herran päivänä, jumalanpalveluksen jälkeen, Jyväskylän Reformoidun Baptistiseurakunnan jäsenet kokoontuivat keskustelemaan ja päättämään paimen-harjoittelija Eelis Halmemiehen kutsumisesta seurakunnan paimeneksi ja vanhimmaksi. Kokoukseen osallistuivat myös seurakunnan perustamisesta asti mentori-pastoreina toimineet Kyle McCartan ja Mikko Sivonen. Keskustelun lopputuloksena seurakunta päätti yksimielisesti kutsua Eeliksen paimenekseen. Myös mentorit antoivat tukensa päätökselle.

Eelis on toiminut seurakunnan paimen-harjoittelijana elokuusta  2018 alkaen, kun seurakunta perustettiin. Ajatusten vaihtoa kutsumisesta seurakuntalaisten kesken alkoi syntyä viime syksystä lähtien ja ensimmäisen kerran asia nostettiin esille 26.1.2020 seurakunnan kokouksessa. Tällöin nähtiin kuitenkin hyväksi jäädä rukoilemaan asian puolesta. Seuraava kokous, jossa asiasta päätettäisiin oli tarkoitus järjestää jo keväällä, mutta koronaviruksen vuoksi nähtiin paremmaksi lykätä päätöksentekoa myöhemmäksi. Päätös oli varmasti hyvä asia seurakunnalle, joka sai täten aikaa viipyä Jumalan edessä. Tästä eteenpäin, Eelis jatkaa seurakunnan palvelemista kuten aikaisemminkin, mutta paimenen ja vanhimman roolissa.

Herran armosta olen ilolla saanut palvella tätä kasvavaa seurakuntaa paimen-harjoittelijan ja opettajan roolissa jo toista vuotta. Vaikka laumamme on pieni, on se kuitenkin Raamatulle uskollinen, perhekeskeinen yhteisö, jonka jäsenet aidosti rakastavat Jumalaa ja toisiaan. Se, että seurakuntamme on nyt yhdessä päättänyt esittää minulle kutsun virallisen vanhimman asemaan vie sydämeni todella nöyrälle paikalle Jumalan edessä. Kuka onkaan tällaiseen kelvollinen? En tiedä onko elämässäni koskaan ollut aikaa, kun tiedostan keskeneräisyyteni niin selvästi, kuin nyt, mutta samalla tahdon olla uskollinen Jumalan selvälle kutsulle palvella Hänen seurakuntaansa. Niinpä en voi muuta, kuin jättäytyä Herran armon ja esirukoilijoiden rukousten varaan, kun jatkan sitä Jumalan valtakunnan evankeliumin työtä, joka eteeni on asetettu. Rukoukseni on, että tulevina vuosina, jos Herra suo, Hän nostaisi keskuudestamme vielä lisää niitä veljiä, jotka voisivat palvella seurakunnassa vanhimpana. Tapahtukoon Hänen tahtonsa.” kertoo tuore paimen Eelis Halmemies


Jyväskylän Reformoitu Baptistiseurakunta