Lausunto kolmen Baptistiseurakunnan pastoreilta liittyen Jyväskylän Reformoidun Baptistiseurakunnan johtoon

Kirje on laadittu luettavaksi koko alkavalle seurakunnalle, ja lisättäväksi Jyväskylän Reformoidun Baptistiseurakunnan nettisivuille yleiseksi lausunnoksi.
Lausunto kolmen Baptistiseurakunnan pastoreilta liittyen Jyväskylän Reformoidun Baptistiseurakunnan johtoon:
Olemme kokoontuneet yhdessä useita kertoja vuoden 2018-19 aikana Jyväskylässä kokoontuvan pienen ryhmän kanssa, jonka pyrkimyksestä on perustaa Raamattua auktoriteettina pitävää, Kristus-keskeinen ja evankelioiva baptistiseurakunta Jyväskylään. Iloitsemme tästä päämäärästä.
Pastorin palvelutehtävä on tärkeä ja siihen valmistutaan koettelun ja kristillisen luonteen kasvun kautta (1 Tim. 3:1-7; Tiit. 1:5-9). Paavali myös varoittaa laskemaan käsiä liian hätäisesti (1 Tim. 5:22) ja siksi otamme tämän asian suurella vakavuudella. Olemme sitoutuneet auttamaan alkavaa seurakuntaa kasvamaan terveelliseen kristilliseen oppiin, kypsään Kristuksen opetuslapseuteen ja valitsemaan seurakunnalle lopulta myös paimenia. Tätä prosessia ei tule kiirehtiä. Päämääränä on terve paikallinen seurakunta, joka voi tulevaisuudessa – sekä suosituksemme pohjalta että hyvän omantunnon varmuudella – kutsua Uuden testamentin vaatimusten täyttäviä miehiä pastorin ja vanhimman virkaan.
Eelis Halmemies on osoittanut valmiutta ja halukkuutta palvella alkavaa seurakuntaa johtajuustehtävässä. Seurakunta on myös osoittanut luottamusta häntä kohtaan. Kokemuksemme perusteella hänellä on kasvamassa määrin niitä kypsiä kristityn miehen luonteenpiirteitä ja kykyä opettaa Raamattua uskollisesti Evankeliumi-keskeisesti, joita seurakunnan paimenelta vaaditaan. Hän palvelee alkavaa seurakuntaa paimen-harjoittelijana opettaen, evankelioiden ja vastuuta kantaen. Paimen-harjoittelija ei kuitenkaan ole vielä valmis pastorin kokonaisvaltaiseen vastuuseen ennen toisten seurakuntien ja alkavan seurakunnan siunausta, joka saadaan vasta koettelun jälkeen (1 Tim. 3: 7,10).
8. toukokuuta, 2019

Mikko Sivonen, pastori
Espoon Kotikirkko

Miska Wilhelmsson, pastori
Grace Baptist Church Tampere
Kyle McCartan, pastori
Don Duma, pastori
Agape International Baptist Church