MIKÄ ON REFORMOITU BAPTISTISEURAKUNTA?

 

Uskoltaan kristillinen

Uskomme yhteen kolmiyhteiseen Jumalaan: Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. Uskomme, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen ja valmisti pelastussuunnitelman valituilleen ennen aikojen alkua. Uskomme, että Jeesus Kristus syntyi neitsyt Mariasta ja on Jumalan ainoa Poika. Uskomme Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen ja tunnustamme, että hän istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella ja hallitsee kaikkea. Uskomme Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin, niin kuin se on ilmoitettu Raamatussa, Jumalan Pyhässä Sanassa.

Ymmärrykseltään reformoitu

”Reformoidulla” tarkoitamme, että uskomme Raamatun olevan ainoa ohje elämälle Kristuksessa. Uskomme, että ihminen pelastuu yksin Kristuksen täydellisen sovitustyön tähden, jonka Pyhä Henki, yksin Jumalan uudestisynnyttävästä armosta, soveltaa uskon kautta kaikille niille, jotka Hän pelastaa. Uskonpuhdistuksen aikaan 1500-1600 -luvulla Jumalan miehet ja naiset, joiden arvoinen tämä maailma ei ollut, uskoivat nämä yksinkertaiset totuudet, joita Herra Jeesus Kristus ja Apostolit opettivat. Jumala käytti heitä vapauttaakseen kansansa Roomalaiskatolisen kirkon vallasta, jossa aina tähän päivään asti  evankeliumia on pidetty piilossa. Roomalaiskatolisesta kirkosta eronneita kristittyjä alettiin kutsua protestanteiksi. Protestanttisten kristittyjen seurakunnissa Jumalan Sanalla oli ylin auktoriteetti ja isien perinnäissäännöistä ja epäraamatullisesta traditiosta pyrittiin luopumaan. Raamatun korkea arvostus vaikutti myös sen, että niin kutsutut ”armon opit” löydettiin uudestaan. Nämä Kristinuskon oleelliset opit ovat: ihmisen radikaali turmelus, Jumalan ehdoton armovalinta, rajoitettu sovitus, vastustamaton armo ja pyhien kestävyys. Allekirjoitamme nämä reformoidut opit koko sydämestämme, koska Raamattu niitä selkeästi opettaa. Jumalan Sana kehottaa meitä ”kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu” (Juud. 3). Tähän me pyrimme, ja sen tähden kutsumme itseämme ”Reformoiduksi.”

Käytännöltään baptistinen

Raamattu opettaa, että kristillinen kaste on ulkoinen merkki siitä sisäisestä todellisuudesta, että uskova on Pyhässä Hengessä liitetty Jeesukseen Kristukseen. Veteen upotus symboloi sitä, että uskova on kuollut, haudattu ja ylösnoussut Jeesuksessa Kristuksessa. Vesikastetta edeltää henkilön julkinen tunnustus uskostaan ja Jeesuksen Kristuksen Herruudesta. Tämän Raamatullisen käytännön myötä yhdymme kaikkiin niihin uskoviin, jotka kutsuvat itseään termillä ”Baptisti”.

Miten tämä näkyy seurakunnan arjessa?

Olemme seurakunta. Emme siis ole sosiaalinen kerho tai viihdekeskus, vaan seurakunta.
Jyväskylän Reformoitu Baptistiseurakunta on Kristuskeskeinen, Raamattu-uskollinen sekä lähetyskäskyn ja opetuslapseuttamisen tehtävän vakavasti, mutta iloiten, ottava seurakunta.

Koska Kristus on Herramme, uskomme, että on kristityn velvollisuus notkistaa polvensa Kristukselle jokaisella elämän osa-alueella. Tahdomme auttaa jäseniämme heijastamaan Jumalan kirkkautta kotona, työpaikalla ja ystävyyssuhteissa. Oli kristitty tekemisissä sitten kulttuurin, taiteen, musiikin tai politiikan kanssa, Jumalan Herruuden tulee hallita hänen ajatuksiaan, sanojaan, tekojaan ja päätöksiään, tuoden kaiken Kristuksen hallintavallan alle (Ps. 110:1). Opetuslapseutus muodostaa tämän vuoksi paikallisseurakuntamme ytimen. Seurakuntana tahdomme auttaa jokaista kasvamaan arjen keskellä, armossa ja totuudessa, kohti syvällisempää Raamatun tuntemusta, henkilökohtaista rukouselämää ja kuuliaisuutta Kristuksen Sanaa kohtaan.

Seurakuntana tahdomme kirkastaa Raamatun Jumalaa ylistämällä Häntä hänen tahtonsa mukaan, evankelioimalla rohkeasti, kasvattamalla pyhiä, istuttamalla ja vahvistamalla seurakuntia ja osoittamalla laupeutta ja hyväntahtoisuutta avuttomia kohtaan. Olemme sitoutuneet julistamaan Jumalan täydellistä lakia ja loistokasta armon evankeliumia kautta maailman ja puolustamaan sitä uskoa, joka on kerta kaikkiaan pyhille annettu.

SEURAKUNTAMME JOHTAJUUS

”Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan…” 1 Tim. 3:2

Lausunto kolmen Baptistiseurakunnan pastoreilta liittyen Jyväskylän Reformoidun Baptistiseurakunnan johtoon.

Lausunto

Joonas Laajanen

Joonas toimii paimen-harjoittelijana Jyväskylän Reformoidussa Baptistiseurakunnassa.

dsc02050.jpg

Eelis Halmemies

Eelis toimii paimen-harjoittelijana Jyväskylän Reformoidussa Baptistiseurakunnassa.
Hän on naimisissa Mannan kanssa ja heillä on kaksi yhteistä poikaa: Aamos ja Iisak.

eelis