Profetoitu luopumus ja Jumalan armon valinta (Juud. 1:17-19)

Saarnattu 24.3.2019, Eelis Halmemies
Juudas 17-19:
“17  Mutta te, rakkaani, muistakaa nämä sanat, mitkä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat edeltäpäin puhuneet,18  sanoen teille: ”Viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan”.19 Nämä juuri saavat aikaan hajaannusta, he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole.”
Intro
Ystävät, loppu on lähellä, nimittäin Juudaksen kirjeen loppu. Jo usean saarnan verran olemme ammentaneet siitä, mitä Jumala on puhunut Juudaksen kirjeen inhimillinen kirjoittajan, Juudaksen, Jeesuksen velipuolen kautta. Juudas on varoittanut juutalaista alkuseurakuntaa sen keskuudessa elävistä valheopettajista ja on antanut heistä kuvauksen, jonka vertaista tuskin löytyy Raamatun lehdiltä. Juudas on kuvannut heitä jumalattomina, joiden tuomio on edeltä kirjoitettu, hän on verrannut heitä menneisyyden luopioihin. Juudaksella on vielä muutama sana sanottavana heistä, mutta kun luemme eteenpäin, niin huomaa, että olemme siirtymässä nyt Juudaksen kirjeen vaiheeseen, jossa hän palaa huomioimaan erityisesti kirjeensä vastaanottajia:
Jae 17
”Mutta te, rakkaani, muistakaa nämä sanat, mitkä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat edeltäpäin puhuneet,” (Juudas 17)
Rakkaat kuulijat
Juudas muistuttaa jälleen kenellä hän on kirjeensä osoittanut – Jumalan valituille, joita hän rakasti. Tämä kävi ilmi myös heti kirjeen alkutervehdyksessä, jossa Juudas osoitti sanansa jakeessa 1:
”kutsutuille, jotka ovat Isässä Jumalassa rakastetut ja Jeesukselle Kristukselle varjellut.” (Juudas 1)
Jakeessa 3 Juudas osoittaa tunteensa tuota seurakuntaa kohtaan kutsumalla heitä: Rakkaani” (Juudas 3) Nyt jakeessa 17 hän jälleen kutsuu heitä hyvin isällisesti ja pastoraalisesti: ”te, rakkaani. Juudas aidosti rakasti tätä seurakuntaa ja hänen ankarat varoituksensa kumpusivat hänen syvästä huolestaan heitä kohtaan. Todellinen rakkaus varoittaa valheesta, silläkin uhalla, että joku pahoittaa mielensä.
Edeltä ilmoitettu varoitus
Juudas antaa kirjeensä vastaanottajille muistutuksen siitä, että ne varoituksen sanat, joita hän tuo esiin, eivät ole mitään sellaista, mitä he eivät olisi kuulleet aikaisemmin. Päinvastoin – Juudas tahtoo muistuttaa heitä, että se sekaannus ja hajaannus valheopettajien toimesta, jota he todistivat keskuudessaan oli juuri sitä mistä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat edeltäpäin puhuneet. Tämä oli juuri sitä, mistä Pietari oli varoittanut 2. kirjeessään (ehkä jopa tuolle samalle seurakunnalle). Juudaksen kirje on vahvistus sen profetaalisen sanan täyttymyksestä, jonka he olivat kuulleet. Valheopettajista ei ollut varoittanut ainoastaan Pietari, vaan myös Jeesus ja kaikki hänen apostolinsa:
Jeesus oli sanonut:
Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. Heidän hedelmistään te tunnette heidät” (Matt.7:15)
Paavali oli sanonut:
Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut. Minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuuteenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä, ja teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukaansa. (Apt. 20:28-30)
Pietari oli sanonut:
”Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niinkuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon. Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan, ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi; ja ahneudessaan he valheellisilla sanoilla kiskovat teistä hyötyä; mutta jo ammoisista ajoista heidän tuomionsa valvoo, eikä heidän perikatonsa torku.”
(2.Piet.2:1-3)
Apostoli Johannes tulisi myös Juudaksen jälkeen varoittamaan varhais-gnostilaisista harhaopettajista, joita hän kutsuu omissa kirjeissään antikristuksiksi:
”Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika. 19Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme; sillä jos he olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, niin he olisivat meidän kanssamme pysyneet; mutta heissä oli tuleva ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme.” (1.Joh.2:18-19)
Termin antikristus etuliite anti voi viitata siihen, että joku on jotakuta vastaan. Eli tässä tapauksessa ANTI KRISTUS: joku toimii kristusta vastaan. Toisaalta termillä anti voidaan viitata siihen, että jokin tulee korvaamaan toisen. Toisen sijalle. Eli tässä tapauksessa ANTI KRISTUS kristuksen korvaaja. Kristuksen sijainen.
Yllätys yllätys. Yksi Roomalaiskatolisen kirkon paaville antamista nimityksistä on Vicarius Christi – Kristuksen sijainen maan päällä. Ensinnäkin. Tämä on Jumalan pilkkaa! On vain yksi Kristuksen sijainen maan päällä – ja se on Pyhä Henki. Heidän tulisi ehkä miettiä vielä uudestaan mitä titteleitä käyttävät – jos käännät vicarius christi takaisin Raamatun koine kreikaksi, niin arvaatko mitä siitä tulee? Jep – antichristos.  
Apostoli Johanneksella oli todennäköisesti mielessä aivan tietty antikristus – sankari nimeltä Cerinthus. Meillä ei ole jäljellä yhtään Cerinthuksen kirjoituksia, mutta kirkkoisät kuten apostoli Johanneksen opetuslapsen Polykarpoksen opetuslapsi Iraneus kirjoittaa Cerinthuksesta (Irenaeus, Against Heresies, kirja 1, luku 26) ja kaikki hänen antamansa kuvaukset siitä mitä hän uskoi ja opetti, olivat juuri niitä samoja gnostilaisia typeryyksiä joista Johannes varoittaa kirjeissään. Esim. Cerinthus uskoi, että ”Kristus” laskeutui kasteen hetkellä Jeesuksen ylle ja poistui hänestä ennen ristiinnaulitsemista.”
Johannes kumoaa tämän painottamalla, että sama kristus, joka kastettiin oli täysin sama kristus, joka vuotaa verta:
”Hän on se, joka on tullut veden ja veren kautta, Jeesus Kristus, ei ainoastaan vedessä, vaan vedessä ja veressä; ja Henki on se, joka todistaa, sillä Henki on totuus.” (1.Joh.5:6)
Eli se mistä Juudas nyt kirjoittaa, oli yhtäpitävää kaiken muun kanssa, mitä apostolit ja Jeesus olivat edellä sanoneet ja vielä sanoisivat:
Juudaksen kirjeen funktio
Juudaksen kirjeen tarkoituksena oli toisaalta havahduttaa kuulijansa näkemään mitä heidän ympärillään tapahtuu – kuinka Saatana yrittää soluttautua seurakunnan sisälle, niin kuin käärme Eedenin puutarhaan. Toisaalta kirjeen tarkoitus oli tuottaa kuulijoilleen lohtua siitä, että sekaannus, mikä nyt on valloillaan ei tullut yllätyksenä – ei Jumalalle, ei apostoleille – eikä sen tulisi olla yllätys heillekään.
Päinvastoin, tämä on jotain, jonka Jumala oli edeltä säätänyt tapahtuvaksi – näin täytyy käydä – ennen Herran Jeesuksen tulemusta – suuren luopumuksen tulee tapahtua ja laittomuuden ihmisen ilmestyä (2.Tess.2:3). Kun Jeesus antoi henkensä seurakuntansa puolesta hänen tarkoituksenaan oli pyhittää ja puhdistaa maailmasta itselleen kansa (Ef.5:27) – ne jotka Isä oli antanut Hänelle maailmasta (Joh.6,17). Ja voit olla varma siitä, että Jeesus kyllä puhdistaa seurakuntansa, morsiamensa, ja asettaa sen eteensä kirkkaana, pyhänä ja moitteettomana, vailla tahraa, ryppyä ja virhettä – mutta rikkavilja erotetaan aidosta viljasta vasta sadonkorjuun aikana. Vasta sitten kun Jeesus palaa takaisin, hän sallii valheopettajien läsnäolon seurakuntansa keskuudessa, niin kuin peltomies sallii rikkaviljan kasvava aidon viljan keskellä sadonkorjuuseen saakka. (Matt.3:12;13:30)
Seurakunnan ei siis tule hämmentyä valheopettajien olemassaolosta, vaan ymmärtää että Jumala on sallinut heidän olemassaolonsa myös yhtenä keinona pyhittää seurakuntaansa. Ja vaikka meistä joskus tuntuisi, että olemme yksin ja että nekin jotka tunnustautuvat Kristityiksi ovat eksyksissä ja valheopettajien kourissa. Olkaamme turvallisin mielin – Jumala ei hukkaa omiaan – Kaikki ne, jotka Isä kutsuu Poikansa luokse – tulevat uskossa. Kun Profeetta Elia valitti Jumalalle ja ajatteli olevansa ainoa uskova jäljellä, Jumala lohdutti häntä sanoen:
”Mutta minä jätän jäljelle Israeliin seitsemäntuhatta: kaikki polvet, jotka eivät ole notkistuneet Baalille, ja kaikki suut, jotka eivät ole hänelle suuta antaneet.”” (1.Kun.19:18)
Jumala jätti 7000 itselleen. Kuka vaikutti sen, että 7000 uskoi eikä notkistanut polviaan Baalille? Jumala. Jos hän kykenee siihen Elian aikana, eikö hän kykenisi siihen tänä aikana?
Juudaksen kirjeen vastaanottajat voivat lohduttautua Jumalan kaikkivaltiudesta, että Herra toimii kuten ennenkin – hän ei tee mitään ilmoittamatta sitä palvelijoilleen. (Aamos.3:7)
Mitä apostolit olivat sitten ennalta puhuneet:
 
Jae 18
sanoen teille: ”Viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan” (Juudas 18)
Tämä on suora lainaus 2.Pietarin kirjeestä luvusta 3 jakeesta 3.  On kaksi vaihtoehtoa: Joko Juudas lainaa Pietaria tai Pietari lainaa Juudasta.  Tai on kolmaskin vaihtoehto: että he molemmat lainaavat jotakuta toista. Mutta kaikista järkevin selitys (huolimatta siitä, että se sekoittaa jonkun liberaalin UT tutkijan käsityksen Raamatun kirjojen kirjoitusten ajankohdasta) on se, että Juudas lainaa Pietaria – Herran apostolia.
Huomaa muuten, että Juudas tekee nähtävästi eron itsensä ja apostolien välillä. Oliko Juudas apostoli? – ei ollut, Hän oli vain Jeesuksen veli. En tiedä asettaako se hänet korkeampaan, vai alhaisempaan asemaan apostoleihin nähden, mutta häntä Jeesus ei ollut lähettänyt Juudasta apostolina.
No kuinka Juudas sitten saattoi kirjoittaa Raamatun kirjoja? Hyvä kysymys, mutta huomaa, että Raamatun kirjojen kirjoittajien vaatimus ei ollutkaan se, että he olivat apostoleja – vaan että Pyhä Henki inspiroi heidät kirjoittamaan sen, minkä Jumala tahtoi säilyttää Raamattuun. Luukkaan evankeliumin ja apostolien tekojen kirjoittaja oli kuka? Apostoli Luukas? Ei – vaan lääkäri ja historioitsija Luukas. Kuka kirjoitti Markuksen evankeliumin? Apostoli Markus? Ei – vaan Johannes Markus, joka ei ollut apostoli. Mutta Luukas sai tietonsa suoraan Paavalilta, joka oli apostoli. Markus sai tietonsa Pietarilta, joka oli apostoli. Eli vaikka UT kirjojen kirjoittaja ei aina olisikaan apostoli, on kaikki UT kirjat kirjoitettu ihmisten toimesta, jotka pystyisivät vahvistamaan sanansa apostolien toimesta. He kirjoittivat apostolien eläessä, ja näin ollen, heidän sanansa voitiin vahvistaa Jumalan apostoleille antaman auktoriteetin vahvistamana.
Viimeinen aika
Pietari oli ennustanut, että ”Viimeisenä aikana” tulee pilkkaajia. No mitä se kertoo siitä ajasta, jossa Juudas eli, jos hänen aikanaan nuo pilkkaajat tulevat esiin? Se kertoo siitä, että Juudas eli viimeisenä aikana. Tämä nähdään myös Paavalin kirjeistä: Elämme jo nyt viimeisiä aikoja.
Pilkkaajien ilmaantuminen
Pietari oli myös ennustanut, että uskovien keskuuteen ilmaantuu pilkkaajia. Pietari kuvaa heitä myös jumalattomina. He seuraavat Jumalattomuutensa himoja ja haluja, samainen kuvaus kuin Juudaksen viittaus järjettömiin eläimiin, jotka vain juoksevat vaistojensa perässä. Jumalattomat harhaopettajat eivät voi muuta, kuin tehdä pahaa, eivät kykene muuta kuin toteuttamaan häpeällisiä himojaan. He ”vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan” (Juud 18). Sana vaeltaa on myös preesensissä. Se on jatkuvaa vaellusta. oman tien kulkemista. Himojen perässä.
Paavali varoittaa Timoteusta:
”Pakene nuoruuden himoja” 2.Tim.2:22
Valheopettajat vaeltavat määrätietoisesti kohti himoja. Niin kuin kärpänen joka lentää kohti lamppua ja lopulta polttaa itsensä.
Mitä ne pilkkaajat joihin Juudas ja Pietari viittasivat sitten sanoivat:  2.Pietari luvussa
3 Hän sanoo jakeessa 5, että:
Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan alusta.” Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään.” (2.Piet.3:4-7)
Pilkkaajat olivat tietensä tietämättömiä – he olivat tahallaan tyhmiä – he kielsivät sen, mikä oli ilmeistä – että Jumala oli tuhonnut epäuskoiset ennen maailmanlaajuisella tulvalla – ja Jumala tulee tuomitsemaan Jumalattomat tulevaisuudessa. Eli he kieltävät Jumalan luojana ja tuomarina. Ja toisaalta kieltävät, että tulvaa oli. Onko tämä yleistä nykyään? Kuinka moni kristitty nykyään uskoo, että Jumala hukutti koko maailman Nooan ajan tulvalla? Tämä näkemys ei ole kovinkaan muodissa. No joo kyllä kyllä, mutta se oli paikallinen tulva? Niinkö? Ja Jumala pyysi Nooaa rakentamaan arkin? Miksei hän vain käskenyt Nooaan muuttamaan! Korkeimmat vuorenhuiput peittyivät, mutta tulva oli paikallinen? Minkä fysiikan lain mukaan? Ja eikö Jumala sano, että hän ei enää koskaan tuomitse maailmaa samoin kuin Nooan tulvan aikana – Jos tulva oli vain paikallinen – mitä se tarkoittaa? Jumala ei koskaan enää lähetä paikallista tulvaa?
Ja 19
”Nämä juuri saavat aikaan hajaannusta, he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole.” (Juudas 19)
Mitä valheopettajat saavat aikaan seurakunnassa? He saavat aikaan hajaannusta. Miksi seurakunnat ovat niin pirstaloituneita. Miksi kaikki Kristityt eivät vain voi tulla ja olla samassa seurakunnassa? Tilanne alkuseurakunnassa ja nykyään ei juurikaan poikkea tämän asian suhteen: Hajaannus on joskus välttämätöntä seurakunassa. Paavali totesikin sen:
”Täytyyhän teidän keskuudessanne olla puolueitakin, että kävisi ilmi, ketkä teistä kestävät koetuksen” (1.Kor.11:19)
Paavali kommentoi tätä asiaa Korintin seurakunnalle, kun hän totesi, että:
”…olen saanut teistä kuulla, veljeni, että teillä on riitoja keskuudessanne. 12Tarkoitan sitä, että yksi teistä sanoo: ”Minä olen Paavalin puolta”, toinen: ”Minä Apolloksen”, joku taas: ”Minä Keefaan”, joku vielä: ”Minä Kristuksen”” (1.Kor.1:11b-12)
On niin ihmiselle tyypillistä suosia jotakuta hänen ulkoisen olemuksensa perusteella. Kristittyinäkin valitsemme helposti itsellemme esikuvia uskossa, vaikka emme edes tuntisi heitä henkilökohtaisesti, vaan esim. jonkun youtube videon perusteella.
On tyypillistä ihmiselle takertua johonkuhun ihmiseen ja tukeutua häneen totuuden varmana lähteenä. Mutta tahdon sanoa teille, on olemassa vain yksi, joka on totuuden lähde, ja ainoastaan hänen luokseen meidän tulee kääntyä ja luottaa hänen sanaansa – Ja tuo joku, on Herramme Jeesus Kristus.
Ainoastaan Hänen luokseen tulee meidän kääntyä, kun epäröimme.
Ainoastaan hänen sanansa on totuus, joka pyhittää ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.
Ainoastaan Kristuksen Henki johtaa meidät kaikkeen totuuteen.
Yksin hänen tulisi olla meidän esikuvamme.
Paavali kyllä sanoi:
”Olkaa minun seuraajiani, niinkuin minä olen Kristuksen seuraaja.” (1.Kor.11:1)
Sana seuraaja on mimetai, josta saamme sanan imitoida. Eli Paavali sanoo imitoikaa minua – katsokaa minua ja ottakaa esimerkkiä minun vaelluksestani – hän sanoo: imitoikaa minua – NIIN KUIN MINÄ IMITOIN KRISTUSTA. Syy siihen, miksi Paavali pyysi muita katsomaan häneen, oli koska hän tiesi katsovansa Kristukseen ja heijastavansa muille sitä kuinka Kristus toimisi.
Katsotko sinä tänään Kristukseen? IMITOITKO KRISTUSTA? Riiputko hänessä? Onko Jeesus hän, jonka puoleen käännyt ensin. vai onko sinulla joku toinen, jonka mielipiteitä kuulisit ensin. Jos näin on, niin tunnista tämä epäjumala elämässäsi ja hylkää se. Kateuteen asti Herra halajaa sitä henkeä, jonka hän on meihin asettanut. (Jaak.4:5) Ensimmäinen ja suurin käsky on, että Herra sinun Jumalasi on yksi Jumala eikä sinulla tule olla ketään muuta Jumalaa kuin hän. Ja meidän tulee rakastaa häntä kaikesta sydämestämme, sielustamme ja voimastamme.
Etsi maailman paras teologi, joka maan päältä löytyy ja istu hänen jalkojensa juureen. Opi ja kuuntele, mitä hän opettaa ja kiitä Jumalaa siitä, mitä rikkauksia tuo Jumalan mies voi sinulle avata Raamatusta. Mutta älä missään nimessä laita toivoasi tuon miehen varaan..  sillä hänkin on vain erehtyvä ihminen.
Ymmärrä se, että Kristittyinä olemme etuoikeutetussa asemassa – me kaikki. Meillä on Jumalan Sana – Korkein mahdollinen auktoriteetti. Jos Jumala on puhunut jossain asiassa – se asia on loppuun käsitelty. Mitä meidän tulisi ajatella homoseksuaalisuudesta.. No onko Jumala puhunut? Mitä Hänen sanansa sanoo? Mitä meidän tulisi ajatella abortista..  Onko Jumala puhunut? Mitä hänen sanansa sanoo? Tämä tulisi olla sinun asenteesi – silloinkin kun kuulet Jumalan Sanaa selitettävän. Jumala ei ole antanut sanaansa ainoastaan pastoreille tai papeille.. vaan meillä kaikilla on pääsy hänen sanoihinsa.
Juuri tästä Paavali kehui Berean Juutalaisia – että he olivat ”jalompia” kuin tessalonikan Juutalaiset, sillä he päivin ja öin tutkivat olivatko asiat niin kuin heille oli sanottu. (Apt.17:11) Toivon todella, että testaat sen Sanan, jota kuulet aina Raamatusta, etkä vain sokeasti luota saarnamiehiin. Koska kuka tahansa voi erehtyä.
Juudas toteaa, että valheopettajat: he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole. Tämä on viittaus siihen, että he eivät koskaan olleet uskossa. He ovat edelleen sitä mitä ovat aina olleet – sielun vihollisen lapsia. Kun he tulivat seurakuntaan, he eivät tehneet sitä arvokkaista syistä. He eivät hetken olleet uskossa ja sitten luopuneet siitä, vaan he olivat lähtökohtaisesti susia lampaan vaatteissa.
Sielullinen on psuchikos ja viittaa luonnolliseen ihmiseen -siinä on viittaus ihmisen korruptioon, joka tulee mädästä sydämestä.
henkeä heillä ei ole. Jumalan Henki ei ole heitä uudestisynnyttänyt. Jumalan sanan julistuksella on merkillinen vaikutus maailman ihmisiin. Täysin sama julistus pehmittää toisen sydämen, kun toisen sydän paatuu. Täysin sama julistus murtaa ja nöyryyttää toisen, kun toisen mieli ylpistyy entisestään. Täysin sama julistus on ihana elämän tuoksu toisen sieraimiin, kun toisen sieraimiin se löyhkää kuin raato.
Mikä on syy tähän? Miksi toinen uskoo ja toinen ei? Ehkä ajattelet mielessäsi, että: ne, jotka eivät usko ovat vaan tyhmiä. Jos he vain osaisivat ajatella loogisesti kuin minä. Jos he vain opiskelisivat vähän teologiaa.
Ehkä ajattelet, että toiset vain ovat herkempiä hengellisille asioille..  toiset vain ovat hengellisiä.. toiset tykkäävät metsästyksestä.. toiset autoista.. tai leipomisesta..  toiset Jeesuksesta.. se on vain jotain luontaista ihmisessä. Joillakin se vain on perimässä.
Ehkä ajattelet, että toiset vain ovat parempia ja ansaitsevat olla uskovia  ja ne jotka eivät usko tänään — he ovat vain huonompia ihmisiä.
EI – EI – ja vielä kerran EI.
Kaikeen tähän voimme todeta yhdessä: höpö höpö!
Kuka on se, joka tekee eron ihmisten välillä? Eikö se ole Jumala? Eikö Jumala ole se, joka tekee ihmisestä sen kuka hän on? Jumala antaa meille silmämme ja korvamme.. Tekee ihmisestä kuuron sokean tai näkevän. Hän yksin tekee meistä sitä mitä olemme.
Paavali toteaa : “Jumalan armosta olen mikä olen.” (1.Kor.15:10)
Voitko tänään todeta saman itsestäsi? Syy siihen, miksi uskot, ei ole sinussa itsessäsi, vaan Jumalan armossa. Hän on ollut rikas armossaan ja katsonut puoleesi, vaikka et ole itsessäsi ansainnut muuta kuin hänen tuomionsa. Jos todella käsität oman pahuutesi, oman sydämesi turmeltuneisuuden, sinun tulisi pystyä katsomaan näitä Juudaksen kuvaamia harhaopettajia ja sanomaan:
Ellei Jumalan armo olisi kohdannut minua – siinä olisin minä.
Ellei Jumalan armo olisi kohdannut minua – olisin yhtä hukassa.
Ellei Kristus olisi vapauttanut minua synnin ja kuoleman vallasta –
olisin edelleen maailmassa, vailla toivoa.
Mutta nyt meillä on toivo – Kristus ei nimittäin ole ainoastaan sovittanut syntejämme ristillä. Hän on myös elänyt puolestamme täydellisen kuulaisen elämän, jonka Isä Jumala lukee meille.
(2.Kor.5:14)  Me kaikki todellisesti uudesti syntyneet, kuolimme Kristuksessa —  ja ylös nousimme hänen kanssaan– kaikki mikä on kristuksen on meidän. Jos olemme uskoneet, Pyhä Henki on kastanut meidät kristukseen. (1.Kor.12:13)
Anna tämän totuuden puhutella sinua tänään – Jos olet Kristuksessa – näkee Isä Jumala sinussa ainoastaan Kristuksen rajattoman vanhurskauden ansion. Kaikki, jotka kääntyvät synneistään ja kääntyvät Kristuksen puoleen uskossa, luottaen että ainoastaan Jeesus voi pelastaa meidät Jumalan vihalta, joka kohtaa kaikkea pahuutta, saavat vastaanottaa Jumalan oikeuden olla hänen lapsiaan. Kristus kuoli ja ylös nousi kolmantena päivänä. Ja me saamme haudata entisen elämämme ja jättää sen ristille, ja saamme nousta Kristuksen kanssa elämään uutta elämää Hänen Henkensä johdatuksessa.
Amen
 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *